Ketquabongda9.com là domain phụ khi vào Ketquabongda.com gặp khó
Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU ĐTQG

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Điển 2 2 0 0 3 6
2 Estonia 2 1 1 0 1 4
3 Trinidad & T. 1 1 0 0 2 3
4 Serbia 1 1 0 0 1 3
5 LKS Lodz 1 0 1 0 0 1
6 Tajikistan U21 1 0 1 0 0 1
7 Colombia 1 0 1 0 0 1
8 Iceland 2 0 1 1 -1 1
9 Mỹ 2 0 1 1 -1 1
10 Ai Cập 0 0 0 0 0 0
11 Albania 0 0 0 0 0 0
12 Algeria 0 0 0 0 0 0
13 Andorra 0 0 0 0 0 0
14 Angola 0 0 0 0 0 0
15 Anh 0 0 0 0 0 0
16 Argentina 0 0 0 0 0 0
17 Armenia 0 0 0 0 0 0
18 Aruba 0 0 0 0 0 0
19 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0
20 Australia 0 0 0 0 0 0
21 Afghanistan 0 0 0 0 0 0
22 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0
23 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0
24 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0
25 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0
26 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0
27 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
28 Bangladesh 0 0 0 0 0 0
29 Barbados 0 0 0 0 0 0
30 Anguilla 0 0 0 0 0 0
31 Belarus 0 0 0 0 0 0
32 Benin 0 0 0 0 0 0
33 Bhutan 0 0 0 0 0 0
34 Bolivia 0 0 0 0 0 0
35 Botswana 0 0 0 0 0 0
36 Brazil 0 0 0 0 0 0
37 Brunei 0 0 0 0 0 0
38 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
39 Burundi 0 0 0 0 0 0
40 Bỉ 0 0 0 0 0 0
41 Bahamas 0 0 0 0 0 0
42 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0
43 Cameroon 0 0 0 0 0 0
44 Campuchia 0 0 0 0 0 0
45 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0
46 Canada 0 0 0 0 0 0
47 Cape Verde 0 0 0 0 0 0
48 Bahrain 0 0 0 0 0 0
49 Bonaire 0 0 0 0 0 0
50 Bulgaria 0 0 0 0 0 0
51 Cartagena B 0 0 0 0 0 0
52 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0
53 Chile 0 0 0 0 0 0
54 Comoros 0 0 0 0 0 0
55 Congo 0 0 0 0 0 0
56 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0
57 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
58 Croatia 0 0 0 0 0 0
59 Cuba 0 0 0 0 0 0
60 Curacao 0 0 0 0 0 0
61 Dominican 0 0 0 0 0 0
62 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0
63 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0
64 Ecuador 0 0 0 0 0 0
65 El Salvador 0 0 0 0 0 0
66 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0
67 Ethiopia 0 0 0 0 0 0
68 Fiji 0 0 0 0 0 0
69 Fiji U20 0 0 0 0 0 0
70 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0
71 Dominica 0 0 0 0 0 0
72 French Guiana 0 0 0 0 0 0
73 Gabon 0 0 0 0 0 0
74 Gambia 0 0 0 0 0 0
75 Georgia 0 0 0 0 0 0
76 Ghana 0 0 0 0 0 0
77 Eswatini 0 0 0 0 0 0
78 Ghana B 0 0 0 0 0 0
79 Gibraltar 0 0 0 0 0 0
80 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
81 Grenada 0 0 0 0 0 0
82 French St. Martin 0 0 0 0 0 0
83 Guinea 0 0 0 0 0 0
84 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0
85 Haiti 0 0 0 0 0 0
86 Honduras 0 0 0 0 0 0
87 Guatemala 0 0 0 0 0 0
88 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
89 Hungary 0 0 0 0 0 0
90 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0
91 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
92 Guyana 0 0 0 0 0 0
93 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
94 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0
95 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0
96 Indonesia 0 0 0 0 0 0
97 Inter Turku 0 0 0 0 0 0
98 Iran 0 0 0 0 0 0
99 Iraq 0 0 0 0 0 0
100 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0
101 Israel 0 0 0 0 0 0
102 Italia 0 0 0 0 0 0
103 Jamaica 0 0 0 0 0 0
104 Iraq U23 0 0 0 0 0 0
105 Jordan 0 0 0 0 0 0
106 Kenya 0 0 0 0 0 0
107 Kuwait 0 0 0 0 0 0
108 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0
109 Latvia 0 0 0 0 0 0
110 Lesotho 0 0 0 0 0 0
111 Liberia 0 0 0 0 0 0
112 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0
113 Libya 0 0 0 0 0 0
114 Lithuania 0 0 0 0 0 0
115 Lazio 0 0 0 0 0 0
116 Lào 0 0 0 0 0 0
117 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0
118 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0
119 Ma cao 0 0 0 0 0 0
120 Maldives 0 0 0 0 0 0
121 Mali 0 0 0 0 0 0
122 Lào U23 0 0 0 0 0 0
123 Mauritania 0 0 0 0 0 0
124 Mexico 0 0 0 0 0 0
125 M.gladbach 0 0 0 0 0 0
126 Montenegro 0 0 0 0 0 0
127 Nam Phi 0 0 0 0 0 0
128 Mozambique 0 0 0 0 0 0
129 Malawi U20 0 0 0 0 0 0
130 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0
131 Na Uy 0 0 0 0 0 0
132 Ireland 0 0 0 0 0 0
133 Mallorca 0 0 0 0 0 0
134 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
135 Myanmar 0 0 0 0 0 0
136 Nepal 0 0 0 0 0 0
137 New Zealand 0 0 0 0 0 0
138 Nga 0 0 0 0 0 0
139 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0
140 Nicaragua 0 0 0 0 0 0
141 Niger 0 0 0 0 0 0
142 Pakistan 0 0 0 0 0 0
143 Palestine 0 0 0 0 0 0
144 Panama 0 0 0 0 0 0
145 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0
146 Namibia 0 0 0 0 0 0
147 Necaxa 0 0 0 0 0 0
148 Paraguay 0 0 0 0 0 0
149 Romania 0 0 0 0 0 0
150 Rwanda 0 0 0 0 0 0
151 San Marino 0 0 0 0 0 0
152 Senegal 0 0 0 0 0 0
153 Seychelles 0 0 0 0 0 0
154 Singapore 0 0 0 0 0 0
155 Slovakia 0 0 0 0 0 0
156 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0
157 Pháp 0 0 0 0 0 0
158 St.Vincent 0 0 0 0 0 0
159 Suriname 0 0 0 0 0 0
160 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0
161 Scotland 0 0 0 0 0 0
162 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0
163 Séc 0 0 0 0 0 0
164 Síp 0 0 0 0 0 0
165 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0
166 Tahiti 0 0 0 0 0 0
167 New Caledonia 0 0 0 0 0 0
168 St.Lucia 0 0 0 0 0 0
169 Tajikistan 0 0 0 0 0 0
170 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
171 Tanzania 0 0 0 0 0 0
172 Thái Lan 0 0 0 0 0 0
173 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0
174 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0
175 Togo 0 0 0 0 0 0
176 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
177 Tunisia 0 0 0 0 0 0
178 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
179 UAE 0 0 0 0 0 0
180 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0
181 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0
182 Kosovo 0 0 0 0 0 0
183 Lebanon 0 0 0 0 0 0
184 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
185 Madagascar 0 0 0 0 0 0
186 Malawi 0 0 0 0 0 0
187 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0
188 Malaysia 0 0 0 0 0 0
189 Malta 0 0 0 0 0 0
190 Martinique 0 0 0 0 0 0
191 Moldova 0 0 0 0 0 0
192 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0
193 Nigeria 0 0 0 0 0 0
194 North Macedonia 0 0 0 0 0 0
195 Ukraina 0 0 0 0 0 0
196 Oman 0 0 0 0 0 0
197 Peru 0 0 0 0 0 0
198 Philippines 0 0 0 0 0 0
199 Qatar 0 0 0 0 0 0
200 Wales 0 0 0 0 0 0
201 Slovenia 0 0 0 0 0 0
202 Sudan 0 0 0 0 0 0
203 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0
204 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0
205 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0
206 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0
207 Venezuela 0 0 0 0 0 0
208 Syria 0 0 0 0 0 0
209 Uganda 0 0 0 0 0 0
210 Uruguay 0 0 0 0 0 0
211 Mauritius 1 0 0 1 -1 0
212 Vanuatu 0 0 0 0 0 0
213 Việt Nam 0 0 0 0 0 0
214 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0
215 Zambia 0 0 0 0 0 0
216 Áo 0 0 0 0 0 0
217 South Sudan 2 0 0 2 -4 0
218 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
219 Đài Loan 0 0 0 0 0 0
220 Belize 1 0 0 1 -4 0
221 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0
222 Đức 0 0 0 0 0 0
223 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0
224 Đông Timo 2 0 0 2 -6 0
225 Saint Martin 1 0 0 1 -2 0
226 Phần Lan 2 0 0 2 -3 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG (BXH Giao Hữu ĐTQG) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu ĐTQG sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH Ngoại Hạng Anh

- BXH La Liga

- BXH Bundesliga

- BXH Ligue 1

- BXH Serie A

- BXH Cúp C1 Châu Âu

- BXH V-League

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | tl bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá kqbd

TIN: Tin Bóng Đá | Nhận Định Bóng Đá

CLB YÊU THÍCH: Manchester Utd | Liverpool | Manchester City | Chelsea | Arsenal | Real Madrid | Barcelona | Bayern Munich| Juventus

Đối tác: XSMB

Kết nối với chúng tôi

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo